Lijkt je online omzetgroei wat uitgeput? De online omzet in Nederland lijkt af te vlakken. In 2021 groeide deze met 24%, gevolgd door een daling van 5,8% in 2022*. De ‘gratis’ groei tijdens de coronaperiode ligt achter ons.

 

Bij een onstuimige groei hoort focus op je top-line, focus op je omzet. Je wil namelijk geen groei door potentiële nieuwe klanten en markten missen. Inmiddels ziet het economisch beeld er iets onzekerder uit. Veel huishoudens kampen met hogere maandelijkse lasten, bijvoorbeeld door de hogere kosten voor energie en boodschappen. Dit heeft direct effect op hun uitgavenpatroon, dus ook op hun online aankopen.

Maar ook als je omzet wat terugloopt, kan je bottom-line groeien. Tijd dus voor een kritische blik naar binnen. Tijd voor focus op je bottom-line groei.

 

Wat is het verschil tussen top-line groei en bottom-line groei?

 

Top-line groei verwijst naar de groei van de omzet. Enkele voorbeelden:

 • Verhoog het aantal klanten door marketinginspanningen.
 • Zorg voor nieuwe klanten door middel van advertenties.
 • Lanceer een nieuwe productlijn.
 • Verhoog de prijzen.
 • Neem een ander bedrijf over dat marktaandeel vergroot.

Bottom-line groei verwijst naar hetgeen ‘onder de streep’ staat van de resultatenrekening. Ook wel de nettowinst. Enkele voorbeelden:

 • Bespaar op kosten voor klantenwerving door slimmere, meer gerichte marketing.
 • Verhoog de efficiëntie in productie of diensten.
 • Verlaag de kosten van serviceproviders.
 • Verlaag de lonen en toeslagen van werknemers.
 • Bied werknemers een training aan om de productiviteit te verbeteren.
 • Implementeer kostenbesparende maatregelen om overheadkosten te verlagen met digitalisering.
 • Verbeter incassomethoden voor klanten die laat betalen.

Krapte op de arbeidsmarkt

Het 4e punt hierboven met betrekking tot ‘het verlagen van lonen en toeslagen’ behoeft uitleg in de huidige arbeidsmarktomstandigheden. Veel bedrijven kampen met personeelstekort. Aangewakkerd door de hogere inflatie, stijgen de lonen ook nog eens aanzienlijk. Er is krapte op de arbeidsmarkt, werknemerskosten gaan omhoog, dus daar valt nu geen besparing te behalen. Waar dan wel?

 

Focus op zakelijk onderhandelen

Effectief onderhandelen is een manier om op korte termijn je kosten te verlagen en je bedrijfsresultaat te verbeteren. Als je momenteel geen tijd en energie besteedt aan onderhandelingen voor zakelijke producten en diensten, of er niet voldoende kennis van hebt, betaal je hier waarschijnlijk ‘het volle pond’ voor.

Enkele aandachtsgebieden waar je kritisch naar kan kijken om te (her)onderhandelen:

 • marketing- en verkoopkosten
 • productiekosten
 • kosten van service providers
 • juridische kosten
 • financiering van werkkapitaal
 • commerciële hypothecaire leningen
 • kosten voor nutsvoorzieningen
 • herfinanciering van bedrijfsleningen

Het gaat hier vaak om maandelijks terugkerende kosten waarbij een eenmalige (her)onderhandeling ervoor zorgt dat je voor de komende jaren lagere maandelijkse kosten hebt. Tel uit je winst.

Moedig iedereen in de organisatie aan om hun zakelijk inzicht te gebruiken om met kostenbesparende maatregelen te komen. Heb je intern geen inhoudelijke kennis over een bepaald onderwerp? Vraag het aan een specialist. Die zal zich waarschijnlijk snel terugverdienen. Het kan een grote impact hebben op het netto bedrijfsresultaat onder de streep, de bottom-line.

 

De triple bottom-line

Bedrijven hebben historisch gezien altijd gestreefd naar financiële winst als hun enige doel. Maar in 1994 introduceerde auteur en ondernemer John Elkington het concept van de triple bottom-line (TBL) met als doel het traditionele, op financiën gerichte bedrijfsmodel te transformeren naar een allesomvattende aanpak die zowel impact als succes meet: Profit, People, Planet.

Als gevolg van de TBL-theorie en -praktijk, zijn bedrijven zich gaan realiseren dat er een verband bestaat tussen sociaal welzijn, milieubewustzijn en financieel succes en veerkracht van een organisatie. Om een nauwkeurig beeld te krijgen van hun activiteiten, moeten organisaties alle kosten die verband houden met hun bedrijfsactiviteiten volledig verantwoorden en verder gaan dan alleen compliance.

“The triple bottom line wasn’t designed to be just an accounting tool. It was supposed to provoke deeper thinking about capitalism and its future”. – John Elkington in dit Harvard Business Review-artikel.

Wat is de triple bottom-line (TBL)?

 • Een raamwerk voor transformatie, dat bedrijven en organisaties helpt naar een regeneratieve en duurzamere toekomst.
 • Het biedt tools om een organisatie te helpen meten, benchmarken, doelen te stellen en uiteindelijk te evolueren naar duurzamere systemen en modellen.
 • Het laat zien dat als een organisatie zich alleen richt op winst en de impact op mens en planeet negeert, het niet in staat is om de volledige kosten van het ondernemen te rechtvaardigen. Je zult dan op de lange termijn niet succesvol zijn.

 

De 3 P’s uitgelegd:

1. Profit

Bij het maken van strategische plannen en belangrijke zakelijke beslissingen wordt vaak prioriteit gegeven aan het maximaliseren van de winst, het verlagen van kosten en het beperken van risico’s.

Kijken we naar de winst vanuit het perspectief van de triple bottom-line? Dan gaat het erom dat de winst bijdraagt aan de versterking en ondersteuning van de gemeenschap als geheel, en dat de winst niet alleen naar de CEO en aandeelhouders gaat. In het verleden was dat namelijk vaak het enige doel van veel bedrijven.

Tegenwoordig beseffen doelgerichte leiders echter dat ze hun bedrijven kunnen inzetten om bij te dragen aan het welzijn en het perspectief van hun medewerkers en daarbuiten, zonder afbreuk te doen aan de financiële prestaties.

2. People

Houdt rekening met alle belanghebbenden (versus alleen aandeelhouders), inclusief werknemers, gemeenschappen waarin een organisatie opereert, individuen in de leveranciersketen, toekomstige generaties en klanten.

De verbinding met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat centraal in dit segment van de triple bottom-line. MVO wordt gedefinieerd als de verantwoordelijkheid van organisaties om te voldoen aan de behoeften van hun belanghebbenden en als de verantwoordelijkheid van belanghebbenden om organisaties verantwoordelijk te houden voor hun acties. Enkele initiatieven die een organisatie kan overwegen als onderdeel van haar MVO-doelstellingen zijn onder andere:

 • bevordering van mensenrechten
 • beëindiging van armoede en honger
 • diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie
 • gendergelijkheid
 • zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving
 • maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk

Het implementeren van MVO-initiatieven is niet alleen gunstig voor belanghebbenden. Dit is ook gunstig voor de organisatie zelf. Bedrijven die zich inzetten voor MVO delen vaak best practices met andere bedrijven en organisaties.

3. Planet

Met de opkomst van sociale media, toenemende transparantie en de groei van activisme onder consumenten, hebben belanghebbenden nu meer macht dan ooit om organisaties ter verantwoording te roepen voor hun acties. Publieke opinie en koopgedrag worden beïnvloed door de manier waarop organisaties zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, en deze trend zal alleen maar toenemen.

De consument beloont bedrijven die zich inzetten voor positieve effecten op de samenleving. Belanghebbenden begrijpen steeds beter de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu, de gemeenschap en de economie. Er wordt meer belang gehecht aan mondiale kwesties zoals klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid.

De (extra) ‘P’ van Prosperity

De triple bottom line-benadering is een systematische aanpak die de verbinding tussen mensen, planeet en welvaart benadrukt. Deze verbondenheid is ook de kern van de duurzame Social Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN), die tot doel hebben ‘een wereld te creëren waarin alle mensen in harmonie met de natuur een welvarend en menswaardig leven kunnen leiden door economische, sociale en technologische vooruitgang’. De VN-SDG’s hebben betrekking op een breed scala aan gebieden, waaronder milieu, mensen en economische kansen. Een van de doelen die zich specifiek richt op welvaart, is gericht op het bieden van fatsoenlijk werk, veilige werkomstandigheden, voldoende loon en betrokken leiderschap voor mensen in kwetsbare arbeidsomstandigheden, ter bevordering van economische groei.

*Bron intro.